Nowy rok szkoly 2018/2019 – druki formularzy zgłaszających udział w projekcie

6 Wrzesień, 2018 11:15 Projekt Unijny

Rekrutacja  na zajęcia rozwijające i wspomagające rozwój dzieci . 
Wypełnione dokumenty składamy w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie.

 

Nabór nastąpi w oparciu o:

KRYTERIA FORMALNE:
1. dziecko z OWP Gdów/Dostarczony komplet dokumentów wymaganych regulaminem (w tym m.in. podpisana deklaracja uczestnictwa ;  przez rodzica/opiekuna prawnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. dodatkowo, w przyp. zajęć wyrównawczych lekarskie skierowanie na gimnastykę korekcyjną;
5. ocena logopedyczna, w przyp. zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością-orzeczenie o niepełnosprawności PPP).

KRYTERIA MERYTORYCZNE:
1. aktywność dziecka, poziom motywacji na podstawie analizy i opinii nauczycieli (diagnoza 5-6 latka) – 0 – 5 pkt.
2. dodatkowo +1 pkt: dziecko z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność dziecka (kryterium nieaktywne w przyp. zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością), niepełnosprawność rodziców/rodzeństwa dziecka, samotne wychowywanie dziecka.

Suma pkt w oparciu o ocenę komisji rekrutacyjnej.
W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Zał. nr 1 Zgłoszenie udziału w projekcie .pdf

Zał. nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych dzieci- projekt unijny.pdf